Hopp til innholdet

Av Rune Knoff

Historikken bygger på en leder skrevet av Marit Osnes Aambø i SsS i 2003.

Norsk Stemmepedagogisk Forum ble stiftet 28. juni 1988 som en interesseorganisasjon. Ett år før den internasjonale foreningen European Voice Teachers Association ble grunnlagt.

Initiativtakerne ønsket at foreningen skulle fremstå som et faglig forum, et møtested for de som arbeidet med stemme på ulike måter. Medlemmer ble rekruttert blant professorer og lærere i landets utdanningsinstitusjoner for musikk, blant private vokalpedagoger, talepedagoger, logopeder og terapeuter, profesjonelle sangere i ulike sjangere, skuespillere og leger. Styrets oppgave skulle først og fremst være å arrangere et årlig seminar som samlet deltakere tverrfaglig fra hele landet, men sentralt i arbeidet skulle være regionale foreninger med egne aktiviteter og egen økonomi. Medlemskapet var lokalt, og det ble ikke innført sentral medlemskontingent før i 1993.

Tidene endret seg og da vi ble medlem av EVTA i 1996 økte forpliktelsene og styrets oppgaver. Dette nådde et toppunkt da NSPF tok på seg vertskapsrollen for Eurovox-konferansen i 2003, som representerte en gedigen utfordring, og som høstet begeistrede tilbakemeldinger fra inn- og utland. Sangerinnen Guri Egge Sipus var på denne tiden leder i det europeiske styret i EVTA. Arrangementet var spekket med foredrag, workshops og konserter på høyt faglig og kunstnerisk nivå.

Medlemskapet i EVTA førte til at forumet måtte endre sine vedtekter, slik at de stod i henhold til de krav et slikt internasjonalt medlemskap medførte. De første årene i det nye millenniet førte også med seg en diskusjon om strukturen i organisasjonen. Den opprinnelige modellen med regionale foreninger falt mer eller mindre ut – selv om styret sentralt oppfordret medlemmene til å opprettholde lokal virksomhet. Det årlige seminaret og utgivelse av medlemsbladet «Stemmer som stemmer» ble hovedanliggendet for styret. I 2018 søkte vi medlemskap i Norsk Musikkråd, og NSPF har fått en stemme inn i denne svært levende og demokratiske organisasjonen. Vi mottar nå årlig driftsstøtte fra NMR. Styret har hele tiden holdt seg med en EVTA-koordinator og forumet har vært kontinuerlig representert ved EVTAs internasjonale konferanser – vi har også flere ganger deltatt med personressurser ved International Congress of Voice Teachers i ulike land. Den tiende holdes i Wien i 2022 og vi håper å kunne delta med en delegasjon. Under Covid-19 pandemien i 2020/21 har vi holdt møter via Zoom-plattformen på Internett. Erfaringene fra denne møtevirksomheten har gitt oss en ny nøkkel og løsning til hvordan vi hyppigere kan møtes og holde kontakt med hverandre. Denne praksisen vil styret la fortsette, den innebærer at vi kan arrangere flere medlemsmøter og fagseminarer enn før, og dessuten utveksle materiale på nye og kreative måter. I 2021 arrangerte vi en felles konferansedag med det Svenska Tal- och Sångpedagogförbundet, og vi håper i 2022 å kunne utvikle dette samarbeidet ved å arrangere et seminar sammen med våre kolleger i alle de nordiske land.

NSPF har siden stiftelsen favnet mye kompetanse og store ressurser i medlemsmassen. Ildsjeler har lagt ned mye arbeid- tid og møye, nære vennskap har blitt knyttet, viktige kontakter har blitt opprettet, og fagfeltet har forsøkt å utvikle seg i takt med tiden. Noen ganger har forumet ligget et hode foran og vært med på å skape utviklingen! Dette gjør oss stolte og skjerpet her vi fremdeles er oppe og står etter 34 år. Forumet søker å fremstå som raust og som et sted hvor stor takhøyde for meningsutveksling og debatt råder. Vi ønsker stadig nye ideer, nye øyne og muligheter velkommen. Med stemmen i fokus som fenomen, redskap og instrument i en moderne verden!