Hopp til innholdet

VELKOMMEN TIL DAGSSEMINAR 16. MARS 2024

  kl. 10.30 – 15.00

  Sted: Hurumsalen i Underhaugsveien 18 i Oslo

  (tidl. Josefinesgate 15, hos Musikkpedagogene Oslo)

  DR. BARBARA HOOS DE JOKISCH

  – hovedgjest under årets vårseminar.


  Husker du det vesle papprøret vi lekte med som barn? Det som kunne vært kikkerten til Tobias i tårnets aller minste søster? Enkel og unnselig utenpå, men med en hemmelighet inni, et lite stykke kosmisk magi i form av en speil- eller glasskonstruksjon som brakte oss en flik av selveste himmelen – en sekskantet stjerne. Den var lysende vakker nok i seg selv, for all del, men den rommet en hemmelighet til. Den virkelige magien lå i at om man bare skrudde på den ytre ringen, ville det springe ut stadig nye stjerner – den neste enda mer glitrende og fargerik enn den forrige.

  Vi kalte det en stjernekikkert – det korrekte navnet er et kaleidoskop. Et optisk instrument – og et leketøy. Men det har også fått en overført betydning, blitt et slags begrep som beskriver noe usedvanlig variert og fargerikt – som en begivenhet. En fortelling. En forestilling. Eller en modell. Som en modell for sangundervisning, skapt av den tyske dosenten Dr. Barbara Hoos de Jokisch.

  Barbara underviser i klassisk sang og metodologi ved Universität der Künste i Berlin. Hennes spesialfelt er stemmepedagogikk, og hun er kjent for sine publikasjoner og vitenskapelige artikler. Barbara arbeider med alle typer profesjonelle yrkesutøvere som behøver trening i pusteteknikk, tale og sang. Hun har sittet i styret for BDG (Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen), og i det høyere vokalpedagogiske undervisningsprogrammet GPZ (Certificate of Vocal Pedagogy). Hennes foredragsvirksomhet og workshops har i stadig økende grad brakt henne ut av Tyskland, bl.a. til Mexico, USA og Sør-Afrika. 

  Nå kommer hun også til oss i Norsk Stemmepedagogisk Forum! 

  Vinteren -23/24 har av NSPF i stor grad vært viet sangpedagogikken, og da med litt ekstra vekt på siste del av ordet: Et særdeles interessant digitalt medlemsmøte i november, med fokuset festet på pedagogens rolle, deretter to artikler i «Stemmer som stemmer», som hver på sin måte belyser temaet sangpedagogikk. Lørdag 16. mars 2024 settes prikken over i’en, når Dr. Barbara Hoos de Jokisch kommer til Oslo og NSPF, nærmere bestemt til Underhaugsveien 18 (Musikkpedagogene Oslo), for å for første gang i Norge gi, ikke bare en forelesning, men også en workshop med utgangspunkt i kaleidoskopmodellen. 

  Hvordan endte så et prinsipp for et leketøy opp som en modell for sangundervisning?  

  Da Barbara begynte sine egne sangstudier, opplevde hun å møte bred variasjon innenfor vokale metoder, og hun utviklet en dyp interesse for deres ulike og spesifikke særegenheter og teoretiske fundament. I sin doktoravhandling (Die geistige* Klangvorstellung, Breitkopf & Härtel, 2015) går hun for eksempel i dybden på det stemmeteoretiske ved pedagogikken til den velrenommerte tyske stemmepedagogen Franziska Martienssen-Lohmann (1887-1971) (Lohmanns bøker rommer en svært omfattende stemmeterminologi.)

  *(Geistig oversettes best på norsk med åndelig eller mental)

  Hun fant forklaringen på mangfoldet i metoder i sangundervisningens helt unike natur, jfr. andre former for instrumentalundervisning. Særlig det faktum at det ikke finnes noe synlig akustisk instrument, er av betydning. Sangerener sitt eget instrument, og hen bygger og utvikler det gjennom å allerede bruke det. Sanglæreren er intenst involvert i denne byggeprosessen – ved rollemodell-funksjonen gjennom sin egen stemme, og gjennom sin evne til å oppfatte lyd og klang. Skriftlige beskrivelser av stemmeteknikk benyttes i liten grad i undervisningssituasjonen, og timene er i stor grad basert på øvelser og prosedyrer som læreren selv har tilegnet seg gjennom muntlig overlevering i egen utdanning, på kurs etc.

  På denne måten blir et rikt oppkomme av personlige metoder brukt i sangundervisning, selv om vi i de siste decennier har fått etablert flere spesifikke metoder med tydelig innhold og prosedyrer, med særlig oppmerksomhet på funksjonsprinsipper.

  På tross av denne bredden av ulike metoder, har hun kommet fram til at antallet grunnleggende forutsetninger er overkommelige, siden menneskestemmen, med alle sine individuelle særegenheter, likevel består av de samme fysiologiske prosessene. Følgelig ser man at de mange metodenes særtrekk i stor grad baseres på at ulike, konkrete områder vektes og plasseres forskjellig i et utdanningsforløp, i tillegg til at sjanger og stil selvfølgelig spiller inn. I forlengelsen av dette mener hun vi ser at det profesjonelle selvkonseptet til pedagogen i møte med pedagogens syn på mennesket, og hens kunstneriske ståsted, interagerer i utøvelsen av stemmepedagogikk. 

  Sånt kan man bygge en metode av, vel og merke om ens metodologifilosofi baserer seg på noe som ligner konseptet «Integrative Voice Pedagogy», en pedagogikk der det arbeides for å inkludere eller kombinere, og å forbli ikke-dømmende overfor ulike måter å tilnærme seg stemmen og det stemmetekniske. Det er nettopp det Barbara har gjort, og det har altså ledet henne til å utvikle modellen «The Kaleidoscope of Voice Methods», hvorigjennom bestanddeler av forskjellige metoder lar seg analysere, bli benevnt, karakterisert og forstått. 

  «Hvordan underviser jeg? Hvilke metodiske elementer har jeg blitt introdusert for under egen utdanning? Hvilke av disse elementene bruker jeg fremdeles i egen undervisning, og hvilke har jeg valgt å legge fra meg? Hvordan vil jeg beskrive min egen undervisnings metodologiske profil?»!

  Målsettingen med modellen er, på den ene siden, å vekke nysgjerrighet og toleranse overfor ulike tilnærminger til stemmepedagogikk, og for det andre, å sette hvert individ i stand til å definere hens måte og plass innenfor et vidt register av metodologiske muligheter. 

  Variert og fargerikt, med andre ord, med potensiale til å frambringe stadig nye funklende idéer og innfallsvinkler i skjæringspunktet mellom en stø kurs, og et åpent sinn.

  Etter at Barbara første gang presenterte kaleidoskopmodellen ved den årlige BDG-kongressen i Berlin i 2018, har hun blitt invitert til å introdusere modellen ved en rekke universitet i Europa. Hennes første presentasjon på engelsk fant sted under NATS-møtet for stemmepedagoger i Berlin i 2019. Hun ble også invitert til Eurovox-kongressen i 2020 – men pga. pandemien ble denne omgjort til en video-leksjon, etterfulgt av en virtuell forelesning under EVTAs Europeiske årsmøte. Siden da har hun også presentert modellen i både Italia, Nederland og Frankrike, og ved ICVT-kongressen i Wien i 2022 og ATOS/NATS-kongressen i London i år gav hun forelesningen «Synergi og balanse som nøkler til stemmeteknikk», der hun argumenterer for at klassisk stemmepedagogikk, bedre beskrevet som «den fundamentale stemmepedagogikken», ikke bare er en stil, men at den rommer et arketypisk bilde på den menneskelige stemmen. 

  Det er med stor glede Barbara ser frem til å presentere «The Kaleidoscope of Voice Methods» for første gang i Norge, til å dele den med sine norske kolleger, og kanskje også fortsette utvekslingen av kunnskap. Vi er stolte og glade over at det nettopp er NSPF som har fått æren av å være først ute, og vi er fulle av forventninger til hva dagen har å by på. 

  Vi vet at seminaret består av en interaktiv forelesning og en praktisk workshop hvor vi ved hjelp av en allsidig konseptuell verktøykasse, forslag til egenrefleksjon og kollegial utveksling skal nærme oss spørsmålene Barbara ber oss stille oss selv som pedagoger. Kanskje får vi gjenoppleve litt av magien fra første gang vi kikket inn i et helt spesielt papprør – kanskje det også denne gangen kan springe ut nye idéer og tanker fra kjernen av gamle, på sangpedagogikkens mangfoldige og fargerike himmel!

  Seminaret er også åpent for folk som ikke er medlemmer, så kjenner du noen som dette kan være interessant for, ta dem med. Vi har pris både for studenter og de som ikke er medlemmer. 

  Medlemmer kr. 800.-      Med festmiddag kl. 18.00 kr.1100.-

  Ikke medlemmer: kr. 1000.-

  Studenter: kr. 400.-

  Skriftlig påmelding til sekretær Rune Knoff: runeknoff@gmail.com innen 6. mars.

  Påmelding = Deltakeravgiften betalt til vårt kontonummer: 0530.04.39448 innen fristen.

  HUSK Å MERKE INNBETALINGEN MED NAVN OG KURSAVGIFT / KURSAVGIFT MED MIDDAG. 

  PS: Både dette og program for dagen er sendt medlemmer i NSPF/EVTA.no på mail. Dagen inneholder også årsmøte i forumet

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *